Facebookpagina

Wilt u zich aansluiten, meedenken en  vragen stellen over meergeneratiehuizen in Groningen?

Meld u zich dan aan op de Groningse Facebookpagina over Gemeenschaps/huizen.

Het Groene Dorp, planvorming meergeneratie samenhuizen woonblok in het centrum van Groningen, met een woonzorghuis.
We hebben een mijlpaal bereikt op 10 mei 2017 met het besluit de initiatieffase achter ons te laten en aan de slag te gaan met de planvorming. Er zijn nu 60 betrokkenen (donateurs). Mensen die hierbij betrokken willen zijn heten we van harte welkom. Dat kan door donateur te worden. Zie www.hetgroenedorp.nl
...

View on Facebook