Meergeneratiehuizen in en nabij Groningen

Ooit was het in onze provincie normaal dat jong en oud elkaar ontmoetten in het binhoes van de boerderij. De grootfamilie waarbij meer dan twee generaties samen in een huis wonen is inmiddels zeldzaam geworden.

Na een uitzending van VPRO tegenlicht , waarin aandacht besteed werd aan  de moderne Meergeneratiehuizen in Duitsland, is er in Groningen een beweging ontstaan. Hier zijn diverse initiatieven bij aangesloten die geloven dat het goed zou zijn om bij ons nu ook op meerdere manieren het contact tussen verschillende generaties te gaan faciliteren; ook buiten de traditionele familie banden om.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan buurthuizen die hun activiteiten bewust in mindere mate hebben toegespitst op enkel jongeren of enkel ouderen en daarmee een omgeving creëren waar verschillende generaties gemakkelijk met elkaar in contact komen.

Of woonblokken die geen serie van, op een enkele levensfase toegespitste, woningen bevat maar er juist op ingericht zijn om een mengeling van jongeren, gezinnen en senioren te kunnen herbergen.

Hoe creëren we opnieuw ruimte waar het samenleven van mensen in diverse levensfasen de normaalste zaak van de wereld is? Met welke activiteiten en faciliteiten kunnen we bevorderen dat er letterlijk en figuurlijk weer meer toevallige of georganiseerde ontmoetingen tussen generaties plaats zullen gaan vinden? Op binhoes.nl besteden we aandacht aan de initiatieven in en rond Groningen die hier op een of andere manier mee bezig zijn.

We zetten op deze website een aantal leuke meer-generatie-initiatieven voor u op de kaart en, als u zich hiervoor aanmeld, houden we u middels een nieuwsbrief op de hoogte van de evenementen die door ons georganiseerd worden.