evaluatie

Om even te polsen of de excursie waardevol is geweest heeft Helena Imminga-Berends van Regenboog Advies op de terugweg in de bus aan alle deelnemers verzocht om twee vragen op een stukje papier te beantwoorden en bij ons in te leveren.

Duidelijk is dat veel deelnemers inspiratie opgedaan hebben tijdens deze excursie. Als organisatie zijn we daar erg blij mee. Leest u de (eventueel geanonimiseerde) reacties zelf maar.

Wat neem ik mee van deze dag Wat ga ik de komende tijd (daarmee) doen
Het kan op heel verschillende manieren en dat is goed als het voor jou klopt c.q. als je ermee leven kan. De busreis heeft een sociaal proces op gang gebracht. Dat wil ik een vervolg geven, met de website, uitwisselen email adressen, een blog beginnen. Wederzijdse bevruchting.
Ik neem mee een mooi voorbeeld van hoe in een gemeenschap kan samen wonen. Eenvoud, geborgenheid, ontmoeting. Een volgstap kan zijn een afspraak maken om tot beeldvorming te komen hoe zo een project in Groningen kan gerealiseerd worden.
Eigenaarschap goed regelen. Nummers op visitekaartjes bellen.
Energie en het gevoel dat er veel meer mensen in Groningen wonen die hetzelfde willen: namelijk ‘met behoud van regie ouder worden”. Zorgen dat de buurtcoöperatie in Vinkhuizen opgericht wordt en gemeenschapshuis onderdeel van de coöperatie wordt. En heel snel beginnen met de buurtbode.
  • Het welslagen van een dergelijk project is afhankelijk van een blijvende communicatieve inzet van alle betrokkenen.
  • Het aandurven om op organische wijze te laten ontwikkelen.
  • De samenhang tussen direct betrokkenen en gemeente en projectontwikkelaars is bijzonder cruciale factor voor het welslagen.
Ik zie ruimte om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt- maar inherent: afstand tot de samenleving- een plaats te bieden om   weer aansluiting te krijgen. Mits professionele begeleiding en ingebed in brede kader kan deze groep een waardevolle plek opvullen in een meer-generatiehuis (ook al bij de opbouw ervan).
Erg leuke dag waarin ik geïnspireerd bent om bezig te blijven met wijkproject De HOOGTE.
Het was een leerzame dag m.b.t. de problematiek die er speelt zowel positief als ook negatief. In de toekomst willen wij met ons bedrijf (intermediar) het nodige bijdragen in ontwikkelen van dergelijke projecten.
Meer dan stenen: de gemeenschapsontwikkeling moet leidend zijn. Next step: Plan integreren in plan Winsum.
Idealisme goed combineren met pragmatisme en realisme. Meewerken aan blog. Contacten leggen. Kijken of we ergens kunnen beginnen.
Enthousiasme en saamhorigheid van de bewoners. Idealen in praktijk brengen. Meewerken aan initiatieven op dit gebied in Groningen vanuit mijn vakgebied als architect/bouwkundige met belangstelling voor zorg en duurzaamheid.
Ik neem mee dat rust ook levendig kan zijn. Ik heb niet direct een volgden stap. Ik ben wel nieuwsgierig geworden naar het project in Nijmegen, voor mezelf.
Sfeer in Hermien K. Huis: hoe groepsvorming tot stand komt. Nagaan of financieringsmodel ook in Nederland werkt
Inspiratie. Doorzettingsvermogen van de bewoners. Kansen zien. Openheid en vertrouwen. Mooie architectuur. Warmte. Wat ga ik ermee doen? Proces Groningen/ Zeeheldenbuurt blijven volgen en betrokken blijven (meewerken).
Inspirerend. Alles kan. Blijven helpen ondersteunen en gids zijn naar resultaat.
De kleuren en architectuur. Ik ga mensen vanuit bewustzijn activeren/ motiveren om vanuit een familiegevoel alvast ons voor te bereiden om samen te wonen in een 3-generatiehuis.
Het samenwonen van jong en oud. Geweldig. Dit moet ook bij ons in Groningen mogelijk zijn.
Er is meer dan meer-generaties bij elkaar. Er is biodiversiteit nodig in een woonomgeving. Mijn eigen huis herontdekken! Dat is mijn volgende stap.
Passie. Warmte. Verbinding. Ik neem de bevestiging mee dat onze aanpak de juiste is. De volgende tap is de spade in de grond!
Heel veel is mogelijk als je vanuit de / je wensen samen gaat werken. Verdiepen: hoe lopen de financiën voor ouderenzorg in Nederland: via premies en belastingen, via ministeries naar gemeente/ verzekeraars/ bedrijven en dan pas weer naar de ouderen.
Ik vond het een enerverende en eensgezinde dag. Vol kleur. Wat neem ik mee? Gewoon aan de slag. Schop in de grond. Vaker dagen organiseren waarop gelijkgestemde mensen bij elkaar komen. Uiteindelijk draait het allemaal om verbinding.
Wat neem ik mee van vandaag? Dat het dus kan! Dat het mogelijk is met meerdere generaties op een constructieve manier samen te leven, en dat je je niet door moeilijkheden uit het veld laat slaan. Wat wil je met de ervaringen van vandaag doen? Bijdragen ondersteunen van een vergelijkbaar project in Groningen. Hopelijk komt het er!
De bewustwording dat het niet gaat om de vorm van het gebouw maar om de inbreng van de gemeenschappelijkheid van de bewoners! Next step: Het geleerde meenemen naar mijn volgende plannen.
Herkenning van de waarde van het sociale samenleven, herkenning van de Vrije School etc periode, en dat ik dat herken als thuiskomen. Ik ga er mee verder dat ik blijf verkennen naar mogelijkheden om zelf zoiets (kleiner) te beginnen, of, en dat is nieuw, instappen bij andere initiatieven die ik vandaag heb leren kennen.
Het was geweldig om te zien hoe je samen dingen tot stand te brengen. Ben benieuwd wat er allemaal in Groningen gaat gebeuren.
Ik heb gemerkt dat het menselijk aspect erg belangrijk is voor het succes van een 4 generatiehuis. Goed overleg, respect en vertrouwen komt daarbij kijken. Mijn volgende stap weet ik nog niet. Hoop in contact te blijven en op de hoogte gehouden te worden van de initiatieven. Dan kan ik kijken waar ik aanschuif of participeer.
Constructie om een Generatiehuis mogelijk maken is groot en klein hetzelfde. Eigenaren →Stichting/ coöperatie huurt → afspraken community Kinderen en ouderen meer samen brengen.
MGH = Grossfamilie Vielleicht mochte ich auch einmal darin leben.
Eigendoms + financieringsconstructie heeft grote invloed op de toekomstbestendigheid van het meergeneratie-wonen (is het Wohnmixhaus over 20 jaar nog meer-generatiewonen, in de zin dat de generaties solidair zijn?) Volgende stap: In onze eigen initiatieven financierings-constructies uitdenken die het gemeenschappelijke aspect ondersteunen en toekomstbestendig zijn.
Gemeenschap. Familiegevoel. Samen.
Alleen ouder worden, maar dan wel samen. Een geweldig idee.
Wat neem ik mee? Vragen Wat ga ik doen? Info verzamelen