De Verwondering

ruimte voor buurtbewoners van alle leeftijden.

aj huis

Een werkgroep stimuleert het bewegen naar samenwerking in de wijk. Als een boom, zonder haast en zonder rust. Zij voerde vele gesprekken in de buurt en met mogelijke partners buiten de buurt. Ook met de gemeente, in lijn met haar nieuwe co-creatieaanpak. Het Aletta Jacobshuis wordt de spil waar deze beweging om zal draaien.

De ontwikkelingen in de hoogte gaan langzaam maar gestaag. Met langzaam bedoelen we hiermee echter niet dat het sneller zou moeten. Langzaam zou dan ook misschien beter omschreven kunnen worden als zo snel als dat de wijk meebeweegt. De verwondering is namelijk gericht op het in gang brengen van een coöperatiebeweging (participatiebeweging) in de wijk. Deze beweging kan naar onze mening niet geforceerd worden maar dient op een natuurlijke en organische manier te ontstaan. Op deze manier zorgen we voor een stevige en functionele basis die gedragen wordt in de wijk.

Gesprekken

We hebben al veel gesprekken gehad met onder andere bewoners, de wijkraad, wijktuin De Hoogte, buurt- en speeltuinvereniging, buurtbewoners, wijkoverleg de Korrewegwijk, ondernemers in de wijk e.d.. Ook hebben we buiten de wijk om al interessante gesprekken gehad met mogelijke partners en mensen die ons willen helpen waaronder de gemeente, CMO STAMM en een aantal zorginitiatieven.

Waar we op het moment (april 2015) veel mee bezig zijn is het creëren van draagvlak, het opdoen van kennis en het verbinden van mensen. Ook zijn we bezig om deze informatie in samenwerking met verschillende partijen in een werkbaar document te bundelen en deze aan de gemeente voor te leggen. Het idee van dit document is om de gemeente uit te dagen (gebruik makend van the right to challenge) om samen met ons, aan de hand van de door de gemeente geformuleerde doelstellingen maar zonder vooraf vastomlijnde resultaten, de uitdaging aan te gaan om op basis van een laagdrempelige en menselijke wijkaanpak, wijkbewoners samen te brengen en sociaal- maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. Deze open houding staat al centraal in veel sociale beleidsstukken en nota’s van de gemeente. In de praktijk is hier echter nog maar weinig van te zien. We willen daarom de gemeente de kans gaan geven dit ook daadwerkelijk te laten zien door samen met ons de uitdaging aan te gaan.

Ruimte maken voor bewoners

Een interessante ontwikkeling bij ons is dat we er achter zijn gekomen dat ons project meer is dan alleen het gebouw. Het gaat namelijk om het in gang zetten van een algehele beweging in de wijk die is gebaseerd op coöperatie (participatie) vanuit ieders intrinsieke motivatie. Met het project willen we mensen dan ook de ruimte gaan geven vanuit hun eigen initiatief en op hun eigen tempo een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wij zijn namelijk van mening dat als iedereen de kans krijgt om op zijn eigen manier een bijdrage te leveren, oplossingen gevonden kunnen worden voor veel sociaal-maatschappelijke problemen.

Het Aletta Jacobshuis

Het Aletta Jacobshuis aan de Van Oldebarneveltlaan 6 wordt naar onze mening dan ook het middelpunt van deze beweging. Hier zullen allerlei activiteiten en faciliteiten door en voor wijkbewoners worden gerealiseerd. Wij zijn van mening dat het meergeneratieconcept een logisch gevolg is wanneer mensen weer op een natuurlijke manier bij elkaar worden gebracht. Het is namelijk de huidige maatschappelijke structuur die zorgt dat de doelgroepen gescheiden blijven.

Omdat we ook weten dat het op een gegeven moment nodig is om ‘de schep in de grond’ te steken gaan we deze week officieel beginnen met het aanleggen van de gratis moestuin aan de straatkant van het Aletta Jacobshuis. In deze moestuin worden door ons en door wijkbewoners gratis groentes verbouwt voor de wijk. Het idee is dat elke keer wanneer de oogst klaar is, de geoogste groentes in een bak in de aula van het Aletta Jacobshuis te liggen. De tuin is echter niet alleen een plek waar voedsel geproduceerd wordt. Het is ook een plek waar wij ons met wijkbewoners, en wijkbewoners onderling zich met elkaar kunnen verbinden. Deze persoonlijke, menselijke verbinding staat volgens ons aan de basis van een nieuwe manier van samenleven en samenzijn. Een manier van samenleven die is gebaseerd op vriendschap, fysieke nabijheid, wederzijds respect, iemand iets gunnen en voor elkaar zorgen.

Voor meer informatie kijk op de facebookpagina wijkprojectdeverwondering