Het Groene Dorp

Planvorming Meergeneratie

Samenhuizen woonblok

in het centrum van Groningen,

met een woonzorghuis

zie de website www.hetgroenedorp.nl